Thursday, May 23, 2013

Mellombels Pitch av Tåkefyrstar & Røvarbaronar (WIP).

T&R er eit ambisiøst prosjekt som tangerer, eller ligg i grenselandet mellom fleire "fantastiske fritidsinteresser"; miniatyrspel, brettspel, rollespel, verdsbygging, illustrasjon og teikneseriar. Eg veit ikkje om noko anna spel som ein kan samanligne det med - og dette gjer det komplisert å kommunisere "kva det handlar om" på ein enkel måte.

Då eg i vinter pitcha prosjektet for ulike norske forlag var interessa overraskande stor og tilbakemeldinga svært positiv, men det var ikkje overraskande at ingen av aktørane var villige til å satse pengar på "eit slikt prosjektet nett no". 

Resten av dette innlegget er meir eller mindre direkte saksa (har ikkje tatt med alle illustrasjonene som krydra teksten) frå mine forsøk på å selge "produktet" (eller for ordens skuld "eit mogeleg produkt") til ulike forlag:

Pitch:
Arbeidstittel: "Tåkefyrster og Røverbaroner"
Her er en utbrodering av ideen. Etter det jeg vet så har det aldri blitt laget et lignende produkt som det jeg ser for meg, og ideen er i tillegg veldig sjangeroverskidende. Håper likevel at jeg klare å formidle ideen skriftlig til dere slik at den blir tydeligere. 

Pitch i en setning:
Et ENKELT "todimensjonalt" miniatyrkampspill / visuelt bordrollespill / modulbasert brettspill (men med store muligheter til å "forvikles" og utvides etter smak) kombinert med en tegneserieføljetong som forteller en bakgrunnshistorie over flere episioder.

Som produkt ser jeg for meg:

 1aEt sett spilleregler i digitalt format som burde kunne lastes ned billig (eller gratis?) som app, eller i pdf (eller annet lesebrettvennlig format). 

og/eller

1b
Det samme regelsettet i fysisk format (eventuelt en "praktutgave" - men trenden i spillverdenen ser ut til å gå mer i digital retning for grunnregler, og heller basere inntekt på salg av kort/miniatyrer/tilbehør).

sammen med:

2: 
En "serie med hefter", der hvert enkelt hefte inneholder alt en trenger for å spille et gitt antall spill ved hjelp av det digitale regelsettet; 
Kart, brikker, figurplansjer, scenarier og informasjon. 

Hvert hefte laget med samme oppbygging, og inneholder:

- Anslag i tegneseriform (i overkant av 50% av heftet) Serien(e) setter stenming, presenterer tid, sted, figurer og konflikter.

- Dobbeltsidige Figurplansjer med all informasjon og de reglene som trengs for å bruke figurene på plansjen. Alle plansjene/figurene blir representerte med pappbrikker på spillkartene. 

- Et kraftigere pappark med "punch out"- brikker.

- Dobbeltsidige Kartplansjer som kan kombineres på ulike måter for å skape større kart.

- Tekstmasse med historikk,  spesialregler, notaterer om setting og generelle skildringer (såkalt "fluff").

- Tekstmasse med "scenarioer" som fungerer som utgangspunkt for et visst antall spill pr. hefte.

Samtidig som hvert enkelt hefte skal kunne spilles hver for seg, skal elementene fra heftene kunne brukes sammen, for å skape større - og mer episke spill.

Tegneseriene i hvert enkelt hefte skal fungere som kapitler i en lengre fortelling, og slik sett fortelle en lengre sammenhengende historie. Spillene starter der serien i første slutter - og spillere kan gjennom spillet teste ut mange mulige fortsettelser på historien. 

Andre hefte fortsetter tegneseriefortellingen der spillet slutta - med en av de mulige utfallene (noe som blir "den ofisielle versjonen" av historien). Historien blir så fortalt videre i serieform, der nye figurer, steder og hendelser blir presentert - før en igjen kan spille ut mange mulige fortsettelser. 

Det tredje heftet, og de påfølgende etter dette, bygges opp på samme måte. Tegneserien(e) plukker opp tråden fra forrige hefte,  forteller "den ofisielle versjonen" av historien videre fram til et visst punkt, som en så står fritt til å utforske videre gjennom spillet som har rom for mange mulige hendelsesløp.

Digitale løsninger
- Nedlastbare spilleregler.
- Nedlastbare "utvidelser" / "Regelforviklinger" for mer detaljerte spill, rollespilling...
- Nedlastbare kart og brikker til "alternative" scenarioer
- App for bokføring / "spilleder- appen"
- Blogg med regelmessig oppdatering.
- Youtubekanal med: Instruksjonsvideoer der en lærer å spille, "Speedpainting"- videoer med kommentarer, "Battlereports" og "community"- bidrag.
- Facebook- fanside.

Historie / Setting
Jeg har hatt "verdensbygging" som hobby i en del år, og gjennom hundrevis av tegninger og en omfattende (men fragmentert) tekstmasse, har jeg skildret en såkalt "fantastisk verden" som faller inn under det som kalles "steampunk" - enslags anakronistisk 1800- talls "nasjonalromantikk" vs. "den industrielle revolusjon".  

Bakdelen med verdenen (og historiene) jeg skaper er at det ikke er en tydelig "svart/hvit" konflikt mellom en snill og en slem makt  - som en finner i så mange andre fantastiske historier for ungdom i alle aldre.

Fordelen med verdenen (og historiene) jeg skaper er at det ikke er en tydelig "svart/hvit" konflikt mellom en snill og en slem makt  - som en finner i så mange andre fantastiske historier for ungdom i alle aldre.
Historiepitch A, "På den ene siden…":
Det hele er veldig enkelt: "Det Store Snille Staselige Siviliserte Riket" skal i sin nobelhet redde de stakkars undertrykte beboerene i den beryktede aksen av røverstater, også kjent som "Tåkeheimen" fra sine tyranniske herskere.
Historiepitch B, "På den andre siden…": 
Det hele er veldig enkelt: "Industriherrene i det brutale og imperialistiske Riket vil i sin evige jakt etter rikdom og makt invadere de søte små idealistiske, uavhengige og ikke minst autentiske fyrstedømmene i den ressursrike og vakre "Tåkeheimen".

Uansett hvilken side en ser det fra, eller holder med, så er den naturlige veien inn i "Tåkeheimen" gjennom regionen "Grenselandet" - og det er der de første kampene i den kommende konflikten kommer til å skje. Det er denne konflikten, menneskene som driver den fram og menneskene som blir berørt av den, at den første boka/sesongen/historien jeg har i tankene handler om.

Det er både helter og skurker på begge sider av grensene på kartet, og historiene om disse fortelles med en viss ironisk distanse, en god dose humor og en rekke mer eller mindre godt skjulte referanser -  til litteratur, populærkultur, historie, politikk, internettkultur, konspirasjonsteori og andre subkulturelle trender. 

Stilen er eklektisk, men ikke heseblesende. Satirisk, men ikke latterlig. Lettbeint, men samtidig med filosofiske, alvorlige og mørke undertoner.

Pich slutt.